Ansökan
Personuppgifter Steg 1/3: 
Förnamn* Efternamn*
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)*  
Adress*
c/o
Postnummer*
Postort*
Land om du bor utanför Sverige
Telnr bostad
Mobilnr
Telnr arbete
E-post
Intresseområde*
Är du för närvarande anställd på Scania?*
Korrespondens på*
Korrespondens via*
För att komma vidare i ansökningsformuläret måste du klicka i rutan nedan vilket betyder att du tagit del av bifogad information och godkänt hur Scania kommer att hantera dina personuppgifter.

Scania registrerar de personuppgifter och den information som du ger oss i samband med din ansökan och intervju.
Det omfattar även information som vi får i samband med ansökan som referenser från tidigare arbetsgivare, kreditbolag, säkerhetsföretag och andra källor. Om du skickar in en generell ansökan kan dina personuppgifter vidarebefordras till andra bolag i Scaniakoncernen.

Uppgifterna sparas tre år efter inskickad ansökan. Du kan när som helst ta del av, uppdatera, ändra och ta bort information som Scania har om dig. Det gör du enklast genom att skicka ett e-postmeddelande.

Se även Datainspektionens information om personuppgiftslagen